A2 A2 motocicletes fins 35Kw (47CV de potència)
A A motocicletes qualsevol cilindrada
B B vehicles fins 9 places i 3.500 kg. M.M.A
Serveis
Carnets de conduir
AML AM Limitat Quadricicles lleugers
AM AM ciclomotors fins 50 c.c.
A1 A1 motocicletes fins 125 c.c.
Certificat d’Aptitud Professional

CAPPer a la conducció per vies públiques espanyoles de vehicles d'empreses establertes en qualsevol estat membre de la Unió Europea, per a la qual resulti obligatori estar en possessió de permisos de conducció de les categories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E, es fa necessari l'obtenció del Certificat d'Aptitud Professional (C.A.P.), acreditatiu que el conductor al favor del qual s'expedeixi ha superat els cursos i exàmens exigits per a l'obtenció de la qualificació inicial dels conductors.